keresés a weboldalon

Keszhelyi Kórház
Széchenyi 2020 logó Magyarország Kormánya - Európai Unió - Európai Strukturális és Beruházási Alapok - Befektetés a jövőbe

Házirend rehab

HÁZIREND

Az osztályunkon folyó komplex rehabilitációs tevékenység eredményessége, a páciensek nyugalma érdekében és a betegjogok gyakorlásában kapcsolatos intézményi szabályok betartása érdekében kérjük, szíveskedjen a házirendet betartani, ezzel is segítve a rehabilitációs team munkáját.

A betegellátás menete

Osztályunkon, a felvétel napján a felvétellel kapcsolatos adminisztráció megtörténik. Az osztályos nővér megmutatja Önnek az ágyát és szekrényét, hogy kicsomagoljon, s kényelembe helyezze magát. (Utcai ruházatát a kórterem egyik szekrényében helyezheti el. Kezelések idején, adaptációs hazalátogatások során szükség lehet rájuk.)

Az osztályon és a kórház területén osztályvezető főorvosi kérés szerint zárt cipőben (fűzős, tépőzáras, gumis, csatos vagy zipzáras, ami fogja a lábfejet és a sarkat kívülről) szíveskedjék közlekedni!

Az orvosi vizsgálatot követően az orvos által kiírt kezeléseknek megfelelően az adott szakember megkeresi Önt a kórtermében, s tájékoztatja a gyógykezelés menetéről.

A kapcsolattartás rendje

A nővérpultnál található vezetékes telefonon (06 83/311-060/I. emelet: 1430as mellék/ II. emelet: 1431es mellék) lehet érdeklődni a beteg állapota felől. A készülék segítségével a beteg személyesen is beszélhet a hívó féllel.

A telefonszám délután 14:00-16:00 között hívható. Kivételt képez a rendkívüli eset.

Az orvosi titoktartási kötelezettségre tekintettel telefonon – a beteg hozzájárulása esetén is – csak a beteg általános állapotáról adhat tájékoztatást a Rehabilitációs osztály az érdeklődők számára.

A beteg vagy az általa megjelölt személy a betegség lefolyásáról személyes felvilágosítást a kezelőorvostól kérhet.

A betegnek joga van az osztályon vallását szabadon gyakorolni és az általa megfelelő egyházi személlyel kapcsolatot tartani.

Az étkezés rendje

Az osztályunkon a fent járó betegek (segédeszközzel vagy a nélkül sík talajon közlekedni képes személy) részére közös helységben biztosított a napi étkezés.

Látogatási rend

A zavartalan betegellátás (ápolási munka, kezelések felvétele, vizsgálatok elvégzése, kezelések közötti pihenés biztosítása a gyógyulni vágyóknak), valamint a betegek nyugalmának érdekében a Rehabilitációs osztály ajánlott látogatási időt a következők szerint határozza meg:

 • Munkanapokon:                                  16.00-18.00 óra között
 • Hétvégén és ünnepnapokon:               12.00-18.00 óra között

Amennyiben a betegellátás zavartalan lefolytatása indokolja, a látogatóknak az orvosok, szakdolgozók kérésére a kórtermet el kell hagyniuk.

A látogatóknak a Rehabilitációs Osztályon tartózkodásuk alkalmával tekintettel kell lenniük a kórtermekben tartózkodó betegek nyugalmára, ezért kérjük, hogy egy beteg esetén két látogatónál több ne tartózkodjon egyidejűleg a kórteremben!

Értéktárgyak kezelése

Felhívjuk betegeink figyelmét, hogy a magukkal hozott értékeikért felelősséget a Kórház kizárólag csak akkor vállal, ha az a Pénztárban letétként elhelyezésre kerül. A letétbe helyezést betegeink az ápoló személyzetnél kezdeményezhetik. Személyes használati tárgyaiért felelősséget nem vállalhatunk (Tv, rádió, mobiltelefon, stb.)

Higiéniás szabályok

A Rehabilitációs Osztályon benntartózkodás idején a higiénés szabályok betartása mellett – természetesen saját tiszta ruházatát használhatja.

Napirend

4.30-6.30 Tisztálkodás, tréningruhába öltözés

6.00-7.15 Kezelések

6.30-7.00 Nővér-osztályátadás

7.15-8.30 Vizit

8.00-8.45 Reggeli

8.30-12.30 Vizsgálatok, kezelések

12.30-13.30 Ebéd

13.00-15.00 Kezelések

15.00-16.00 Csendes pihenő

14.00-19.00 Javasolt látogatási idő (14.00-15.00 közötti látogatást kérjük, a kezelőszemélyzettel előzetesen egyeztetni szíveskedjék!)

17.00-18.00 Vacsora

18.30-19.00 Nővér-osztályátadás

22.00 Villanyoltás

A zavartalan betegellátás, valamint a betegek nyugalmának biztosítása érdekében betartandó előírások

 • Kérjük betegeinket, hogy a mobiltelefonokat, TV-t, rádiót a vizitek, a vizsgálatok és kezelések alkalmával kapcsolják ki!
 • Szeretnénk, ha reggel 7 órára mindenki tisztán, ápoltan várná a vizitet és a reggelit (a fekvőbetegeket az ápolók már korábban ellátják)!
 • Kérjük, hogy időpontos kezeléseire pontosan jelenjen meg!
 • Felhívjuk betegeink figyelmét az étkező és a közös helyiségek kulturált használatára, az osztály tisztaságának megtartására!
 • Látogatáskor a behozott élelmiszereket a kijelölt hűtőszekrényben névvel és dátummal szíveskedjenek elhelyezni!
 • Szeszes italt az osztályra behozni és fogyasztani szigorúan tilos!
 • A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2011 évi módosítása alapján 2012.01.01-től az egészségügyi intézmények egész területén tilos a dohányzás, mind az épületben, mind a nyílt légtéren (udvaron, teraszon)!
 • Délutánonként 15.00-16.00 óra között csendes pihenő van az osztályon! Kérjük, hogy ezen időszakban látogatóival együtt a szokásosnál jobban legyen tekintettel társaira!
 • Kényelmi szolgáltatások:

      A televíziót a kezelések felvétele után szíveskedjék nézni! Kérjük, ügyeljen, hogy betegtársai és a gyógyító munka zavarása nélkül történjen mindez!

      Amennyiben lemenne az udvarra vagy a büfét (étel, ital, hírlap) meglátogatná, kérjük, jelezze szándékát az osztályos nővérnek, s egyeztessen kezelőjével!

A házirendet a Rehabilitációs team állította össze.

Köszönjük szépen az együttműködést!

Mielőbbi gyógyulást és jó egészséget kívánunk!

Betegjogok

Az egészségügyi intézményben az Ön területileg illetékes

BETEGJOGI KÉPVISELŐJE:

dr. Baranyai Roland

TELEFONSZÁMA: 06/20-4899-567
melyen elérhető hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30 óra között pénteken 08:00 – 14:00 óra között
E-MAIL CÍME: roland.baranyai@ijb.emmi.gov.hu
FOGADÓÓRA IDŐPONTJA: telefonon előre egyeztetett időpontban
FOGADÓÓRA HELYE: Keszthelyi Kórház „C” épület fsz. 9-es ajtó
(vidéki ügyeleti rendelő)

 A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA.

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.

Foreign language patients should contact the following numbers:

06-20-489-9614, 06-80-620-055 (toll-free number)

Please contact us with any questions or remarks related to your care.