keresés a weboldalon

Keszhelyi Kórház
Széchenyi 2020 logó Magyarország Kormánya - Európai Unió - Európai Strukturális és Beruházási Alapok - Befektetés a jövőbe
A Keszthelyi Kórház házirendje

 

A kórházunkban folyó gyógyító munka eredményessége és betegeink nyugalma érdekében kórházunk házirendjében foglalt szabályokat szíveskedjék betartani. Ezzel az orvosok, az ápoló személyzet munkáját segíti.

Jelen házirend mellékeként csatoljuk a betegjogi írásbeli tájékoztatót, amelyből megismerheti az egészségügyi törvény által biztosított jogait. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

1./ Felvétel

A felvételkor kérjük hozza magával az alábbiakat:

– orvosi beutaló

– személyi igazolvány

– TAJ kártya

– előző vizsgálati leletei (kórházi zárójelentés)

– otthonában használt gyógyszereinek jegyzéke

Kérjük ne hozzon magával : ékszert, egyéb értéktárgyakat, nagyobb pénzösszeget, alkoholos italokat.

2./ Ruházat

A kórházi felvételre került betegek felsőruházatukat, cipőjüket, ha van mód rá, kérjük küdjék haza. A beteg saját felelősségére a ruházat a kórteremben található szekrényben elhelyezhető.

3./ Higiéniás szabályok

A kórházban történő benntartózkodás alatt a higiéniás szabályok betartás mellett, saját ruházat (pizsama, hálóing, hálókabát, papucs) használható, ám a higiéniás szabályokra az osztályon történő elhelyezéskor a beteg figyelmét külön felhívják.

4./ Értéktárgyak kezelése

Az értéktárgyak, nagyobb pénzeszközök a kórház házipénztárában, illetve hétvégén a betegellátó osztályon helyezhetők el.
Letétbe nem helyezett pénzösszegért, értéktárgyakért a kórház nem tud felelősséget vállalni!

5./ Napirend

A betegek napirendje általában a következők szerint alakul:

5.30-8.00 Hőmérőzés, tisztálkodás, reggeli

8.30-12.00 Vizitek, vizsgálatok, kezelések, műtétek

12.00-14.00 Ebéd

14.00-15.00 Csendes pihenő – ezen idő alatt a betegeknek a kórteremben kell tartózkodniuk

17.00-18.00 Vacsora

18.00-19.00 Vizsgálati előkészítések

19.00-21.00 Ügyeletes orvosi vizit

22.00 Villanyoltás

6./ Kezelőorvosi utasítások

A betegnek – saját gyógyulása érdekében – be kell tartania az orvosok és az ápolók gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait.

7./ Szolgáltató helységek

A betegek saját kórtermükön kívül csak a szolgáltató helyiségekben (pl. büfé) tartózkodhatnak. Más kórterembe vagy osztályra – a fertőzés elkerülése érdekében – nem mehetnek át.

8./ Dohányzás

A kórház egész területén a dohányzás tilos.

9./ Televízió nézés

A betegek az osztályok társalgójában elhelyezett televíziót nézhetik, betegtársaik és a gyógyító munka zavarása nélkül.

10./ Rádió hallgatás

A betegek saját rádiójukat csak fülhallgatóval használhatják a betegtársak nyugalmának biztosítása érdekében.

11./ Szeszes ital fogyasztás

Szeszes italt a kórházba behozni és fogyasztani tilos!

12./ Elbocsátás

Betegeket a kórházból naponta, osztályonként változó időpontban bocsátanak haza, melynek időpontjáról a beteget kezelőorvosa értesíti.

Elbocsátáskor a használatra kapott kórházi eszközöket (hőmérő, kórházi textília, stb.) az osztályos nővérnek vissza kell adnia, az esetleges hiányokat a kórház részére meg kell téríteni.

13./ Telefon

A betegek hozzátartozói lehetőleg 14.00-16.00 óra között érdeklődjenek telefonon a betegek állapotáról, illetve a fennjáró betegeket abban az időpontban hívják telefonhoz. Kivételt képez a rendkívüli eset.

Telefonon – ha a beteg hozzájárult – csak általános állapotáról adhatunk tájékoztatást az orvosi titoktartás miatt. A beteg  vagy az általa megjelölt személy a betegség lefolyásáról személyes felvilágosítást a kezelő orvostól kérhet. Kiskorú vagy cselekvőképtelen beteg esetében  az egészségügyi törvény szerinti legközelebbi hozzátartozó kérhet és kaphat felvilágosítást.

A főbejáratnál („A” épület), a büfé mellett nyilávnos telefonállomás található.

14./  Látogatási rend

Fennjáró betegek hozzátartozóikat, látogatóikat az osztályos társalgóban fogadhatják. Fekvőbetegek látogatása a kórteremben történik. Egy betegnél egyszerre lehetőség szerint csak két látogató tartózkodjon.

Beteglátogatás időpontja:

Kórházunk betegellátó osztályain a látogatásidő nincs korlátozva, de kérjük, hogy a látogatási időt az osztály rendejéhez igazítani szíveskedjen.

15. / Beteg melletti benntartózkodás

Súlyos állapotú betegek, kiskorú betegek, illetve szülőnő esetén, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni, akkor erre vonatkozó kérését az osztályvezető főorvosnak kell jeleznie. Az osztályvezető főorvos  az osztályos működési rendben foglaltak szerint biztosítja a beteg melletti benntartózkodást.

16./ Vallásgyakorlás

A betegnek joga van a gyógyító intézményben is vallását szabadon gyakorolni és az általa megfelelő egyházi személlyel kapcsolatot tartani.

Kórházunkban a hétvégéken, vasárnap 14.00 órakor istentisztelet megtartására kerül sor, de ezen túl is az osztályon folyó gyógyító munka zavartalanságának biztosítása mellett minden beteg szabadon gyakorolhatja a vallását és az egyházi személlyel való kapcsolattartási jogát.

17./ Orvosi konzílium kezdeményezése

A  beteg kezdeményezésére konzílium kérés csak úgy jöhet létre, ha azt a kezelőorvos felé a beteg jelezte. A kezelőorvos részletes tájékoztatást ad az orvosi konzílium kezdeményezésére vonatkozóan.

18./ Betegjogok

Ha a kórházi ellátással vagy a beteg jogai érvényesülésével kapcsolatosan panasza van, a betegjogi képviselő áll a rendelkezésére.

Betegjogi képviselő:

Az egészségügyi intézményben az Ön területileg illetékes

BETEGJOGI KÉPVISELŐJE:

dr. Baranyai Roland

TELEFONSZÁMA: 06/20-4899-567
melyen elérhető hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30 óra között pénteken 08:00 – 14:00 óra között
E-MAIL CÍME: roland.baranyai@ijb.emmi.gov.hu
FOGADÓÓRA IDŐPONTJA: telefonon előre egyeztetett időpontban
FOGADÓÓRA HELYE: Keszthelyi Kórház „C” épület fsz. 9-es ajtó
(vidéki ügyeleti rendelő)

 A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA.

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.

19./ Szolgáltatási részleg nyitvatartása

  • A kórházban lévő („A” épület, fsz.) büfé nyitvatartási ideje:

Hétfő-csütörtök: 07.00-14.00
Péntek: 07.00-14.00
Szombat-vasárnap: zárva

  • Ital automaták: „B” épület fsz.

Az alábbi linkre kattintva tájékozódhat a betegek jogairól!

>>> A BETEGEK JOGAI <<<