keresés a weboldalon

Keszhelyi Kórház
Széchenyi 2020 logó Magyarország Kormánya - Európai Unió - Európai Strukturális és Beruházási Alapok - Befektetés a jövőbe

Minőségpolitika

Minőségpolitikánk

 

A Keszthelyi Kórház missziója: Biztonságos, emberbarát környezetben, korszerű, magas színvonalú betegellátás, a munkatársaink megbecsülése, hagyományainkhoz híven kórházunk jó hírének megtartása.

A Keszthelyi Kórház legfőbb céljának tekinti a tevékenységi körébe tartozó feladatok hazai és nemzetközi minőségi követelményeket egyaránt kielégítő színvonalú ellátását, és az ehhez szükséges körülmények megteremtését. 

A megfogalmazott célok elérése érdekében 2001-től intézményünk az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási, és az MSZ EN ISO 14001:1997 környezetközpontú irányítási rendszerszabványok előírásainak megfelelő integrált minőség-és környezetirányítási rendszert működtet.

 

 Tevékenységünk jó minőségét hatékony módszerek alkalmazásával, betegeink igényeit messzemenően szem előtt tartva kívánjuk biztosítani.

Ugyanakkor kötelességünk, hogy ezeket az igényeket a mindenkori szakszerűségi követelményeknek megfelelően összhangba hozzuk: 

• a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott gyógyító-megelőző terápiás módszerekkel, eljárásokkal, (kiadott módszertani útmutatókkal). 

• A törvényekkel, rendeletekkel, a hatósági előírásokkal, illetve a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabványokkal, egyéb előírásokkal, 

• Az előírt és megkívánt biztonsági követelményekkel.

A gyógyító tevékenység minőségi követelményeinek mind teljesebb körű kielégítése érdekében elvárjuk szakembereinktől a szakadatlan megújulást, fogékonyságot az új terápiák iránt, a töretlen szakmai fejlődést. 
Minden vezetői szinten elvárjuk a minőségi szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség érvényesülését és a minőségi munkavégzést.

Munkatársaink hivatásukat küldetésnek tekintik, és arra törekszenek, hogy ezt a betegek érezzék és tapasztalják is. Így természetesnek érzik, hogy kötelességük a jó minőség biztosítására, védelmére és fejlesztésére való törekvés, a minőségi előírások és követelmények betartása. 

Beszállítóink kiválasztásánál, partneri kapcsolatainkban a minőség-központú magatartás és eredményesség alapvető követelmény.

Minőségirányítási feladatok ellátását a minőségirányítási vezető segíti, aki ezen a területen – egyéb felelősségeitől függetlenül – önálló intézkedési jogkörrel rendelkezik.