keresés a weboldalon

Keszhelyi Kórház
Széchenyi 2020 logó Magyarország Kormánya - Európai Unió - Európai Strukturális és Beruházási Alapok - Befektetés a jövőbe

Keszthely Intézményei

 

INTÉZMÉNYEK KESZTHELYEN

A városban négy központi óvoda és azokhoz csatlakozva három tagóvoda működik A közel kétezer általános iskoláskorú diák hét alapfokú oktatási intézményben tanulhat. A középfokú tanulmányaikat folytató fiatalok számára számos lehetőséget kínál az öt keszthelyi középiskola. Az oktatási intézményekhez tartozik a Nevelési Tanácsadó, valamint a Festetics György Zeneiskola is. A régi, nagy hagyományokkal bíró intézmények közül nem felejthetjük ki a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karát, mely korábban önálló intézményként működött. A felsőoktatási lehetőségek kínálatát bővíti Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma, a Keszthelyi Akadémiai Alapítvány, valamint a Gábor Dénes Főiskola Konzultációs Központja is.

Goldmark Művelődési Központ

A város közművelődési alapintézménye a Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház, mely működteti a Balaton Kongresszusi Központot és Színházat, valamint a város neves festőművészének, Mikus Gyulának az alkotásait bemutató Mikus Galériát. A város kulturális intézményeként működik a Fejér György Városi Könyvtár, valamint a Csokonai ÁMK. Keszthely kulturális életében jelentős szerepe van a Helyőrségi Klubot működtető Bethlen Gábor Honvéd Kulturális Egyesületnek is.
Az írott és elektronikus sajtó helyi képviselői között a Keszthelyi Televízió Kft.-t, a Helikon Rádiót, a Hévíz, Keszthely és Vidéke c. lapot megjelentető Castellum Press Kft.-t, valamint a Zalai Hírlap keszthelyi kirendeltségét kell megemlíteni.
A város intézményei közé tartozik még az Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete, az Egyesített Szociális Intézmény, a Városi Kórház, az Egészségügyi Alapellátási Intézet, a Tűzoltóság, valamint a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. Keszthelyen Városi Bíróság, Városi Ügyészség, Városi Rendőrkapitányság működik, emellett kirendeltséget tart fenn több központi hivatal is.